WINTERWONDERBEEK-LIVE

SAMEN MAKEN WE ER EEN GEZELLIG FEEST VAN IN DE GROOTSTE HUISKAMER VAN PRINSENBEEK!
MAAR HOU JE WEL AAN DE REGELS!

OVERTREDINGEN VAN DE HUISREGELS
Het overtreden van één of meerdere van onze huisregels kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein van Winterwonderbeek-Live voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. Bij onwettige handelingen, ernstige delicten en/of criminele activiteiten zal aangifte worden gedaan bij de politie.
Bij overtredingen van de huisregels komt men in geen enkel geval in aanmerking voor een restitutie voor de bij Winterwonderbeek-Live aangeschafte goederen en/of diensten.
In de gevallen waarin de huisregels niet voorzien of in het geval van twijfel en/of discussie, met betrekking tot de huisregels, beslist de organisatie van Winterwonderbeek-Live.

AANWIJZINGEN VAN PERSONEEL
Iedereen die zich op of om het terrein van Winterwonderbeek-Live bevindt, dient de instructies van de organisatie van Winterwonderbeek-Live, het personeel van Winterwonderbeek-Live en organisaties die door Winterwonderbeek-Live belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden voor Winterwonderbeek-Live op te volgen.

EIGEN RISICO
De organisatie van Winterwonderbeek-Live is niet verantwoordelijk voor diefstal/verlies/schade en letsel (lichamelijke schade en psychische schade) veroorzaakt op of om het terrein van Winterwonderbeek-Live.

MINIMALE LEEFTIJD
De minimale leeftijd voor het betreden van Winterwonderbeek-Live is 18 jaar.

LEGITIMATIEPLICHT
Iedere bezoeker moet zich kunnen legitimeren wanneer de bezoeker het terrein van Winterwonderbeek-Live wil betreden, conform de Nederlandse wet- en regelgeving.
Foto’s en/of kopieën van legitimatiebewijzen worden niet geaccepteerd als geldig legitimatiebewijs. Dit wordt gezien als identiteitsfraude.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker dient een geldig entreebewijs te bezitten bij de toegang van het evenement Winterwonderbeek-Live, tenzij anders aangegeven.
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het terrein van Winterwonderbeek-Live preventief gecontroleerd worden door een veiligheidsmedewerker.
Iedere bezoeker kan de toegang worden ontzegd als er een vermoeden is dat de bezoeker onder invloed is van verdovende dan wel bij wet verboden middelen.

VERBODEN OP EN OM HET TERREIN
Het bezit, verhandelen of gebruik van glas, eigen (plastic) flesjes, eigen blikjes, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens, eigen eten, eigen drinken, dieren en gevaarlijke en/of bij wet verboden artikelen/substanties is niet toegestaan op het terrein van Winterwonderbeek-Live.
Winterwonderbeek-Live hanteert een ‘zero-tolerance’ drugsbeleid. Zowel het bezit, verhandelen én gebruik van door de wet aangemerkte verboden substanties is niet toegestaan op of om het terrein van Winterwonderbeek-Live.
Het is verboden om eigendommen in het bezit van Winterwonderbeek-Live mee te nemen buiten het terrein van Winterwonderbeek-Live.
Lachgas is niet toegestaan op het terrein van Winterwonderbeek-Live.

KLEDING
Het dragen van clubkleding en/of discriminerende/aanstootgevende kleding is niet toegestaan op het terrein van Winterwonderbeek-Live.

AGRESSIE, VERNIELINGEN EN ONGEWENST/ONBEHOORLIJK GEDRAG
Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Het creëren van een onveilige situatie wordt niet getolereerd.
Vernielingen op of om het terrein van Winterwonderbeek-Live worden niet getolereerd.
Bedreiging, mishandeling, discriminatie, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst/onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd.

GELUIDSOVERLAST
Bij het verlaten van Winterwonderbeek-Live, of bij het aanwezig zijn in de directe omgeving van het terrein van Winterwonderbeek-Live, wordt van u verwacht dat u geen geluidsoverlast veroorzaakt.

PROMOTIEMATERIAAL
Het is niet toegestaan om promotiemateriaal uit te delen/te verkopen op of om het terrein van Winterwonderbeek-Live zonder schriftelijke toestemming vooraf.
Het is niet toegestaan om goederen/diensten uit te delen/te verkopen op of om het terrein van Winterwonderbeek-Live zonder schriftelijke toestemming vooraf.

MEDICIJNEN
Op voorschrift van een arts verkregen medicijnen zijn toegestaan op het terrein van Winterwonderbeek-Live, mits men een medicijnenpaspoort van de apotheek kan tonen.

ROKEN
Het is niet toegestaan om te roken in de tent van Winterwonderbeek-Live, behalve op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Navulling van E-sigaretten zijn niet toegestaan op het terrein van Winterwonderbeek-Live.

EVACUATIE
Bezoekers gaan bij de aankoop van een entreebewijs akkoord met het feit dat er in geval van evacuatie van het terrein van Winterwonderbeek-Live geen restitutie mogelijk is.

FOTO EN VIDEO
Het is niet toegestaan om professionele foto’s, audio-opnames of video-opnames te maken op of om het terrein van Winterwonderbeek-Live zonder schriftelijke toestemming vooraf.
Bezoekers gaan bij het betreden van het terrein van Winterwonderbeek-Live akkoord met het feit dat er foto’s en video’s gemaakt worden door de organisatie voor veiligheids- en promotiedoeleinden.
Bezoekers gaan bij het betreden van het terrein van Winterwonderbeek-Live akkoord met het feit dat er foto’s en video’s, gemaakt door de organisatie van Winterwonderbeek-Live, gedeeld worden met derde media.
Bezoekers gaan bij het betreden van het terrein van Winterwonderbeek-Live akkoord met het feit dat er foto’s en video’s gemaakt worden door derde media.

WIJZIGING HUISREGELS
De organisatie van Winterwonderbeek-Live behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de huisregels.