Veiligheid

 • Handschoenen verplicht (voor ieders veiligheid);
 • Noren zijn niet toegestaan op de baan;
 • Zitten op de boarding is verboden;
 • Bekers met drank of iets dergelijks verboden op de boarding;
 • Eten, drinken en roken op het ijs is verboden;
 • Kleine kinderen hebben altijd voorrang;
 • IJSMEESTER is de BAAS op de ijsbaan, herkenbaar aan de ijsmeesterjas;
 • Elk ongeval direct melden bij de E.H.B.O.;

Orde, netheid en schaatsgedrag

 • Houd de ijsbaan schoon, vuil in de prullenbak;
 • Zorg gezamenlijk dat het ook rond de ijsbaan schoon blijft;
 • De baan is om te schaatsen, overige spelletjes zoals tikkertje enz. horen op een speelplaats thuis;
 • Oranje zeehondjes zijn voor de kleine kinderen;
 • Pesten en ongewenst gedrag niet toegestaan;
 • Het maken en gooien van ijs-/sneeuwballen is niet toegestaan;
 • Gevonden voorwerpen afgeven bij de kassa;
 • Een calamiteit direct melden bij de kassa, E.H.B.O. of ijsmeester;
 • Op de laatste plaats veel ijsmeesterplezier en geniet van het schaatsgenot.

Bij overtreden van de regels volgt verwijdering van de ijsbaan zonder recht op restitutie van entreegeld /schaatshuur.