De organisatie van WinterWonderBeek heeft maandag besloten dat met inachtneming van de huidige corona maatregelen het evenement vooralsnog doorgaat.

Als organisatie kijken we wat de huidige corona maatregelen betekenen voor het programma. Dat betekent dat wij doorgaan met de voorbereidingen voor dit evenement.

Daarnaast zijn wij ons ervan bewust dat het voor iedereen een veilig evenement moet zijn. Zo zijn wij met alle betrokken partijen in gesprek (gemeente, vrijwilligers, horeca, sponsoren etc.).

Per week bekijken we of de corona maatregelen veranderen en wat dat dan betekent voor het evenement WinterWonderBeek. Via diverse media houden wij u komende periode op de hoogte.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met

Met vriendelijk groet,
Organisatie WinterWonderBeek, editie 13